קצבת נכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

על מנת לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי יש צורך לעמוד בקריטריונים מסוימים. לכאורה, מדובר בקריטריונים אובייקטיביים, המבוססים על חקיקה (חוק ביטוח לאומי) וכן על ספר של קריטריונים מפורטים שמצוי בידי ביטוח לאומי.

למעשה, לצד העובדה שמעת לעת משתנים הקריטריונים, יש הרבה מאוד היבטים סובייקטיביים שנלקחים בחשבון. לא רק סוג הפגיעה או הנכות נשקלים לפני אישור קצבת הנכות אלא גם אופי המגבלה, הליקויים וכושר העבודה שקיים או לא קיים אצל הנפגע, החולה או הנכה. משום כך, עשוי להיות משקל רב לחוות דעת רפואית שמבוססת על בדיקה מדוקדקת של הנפגע ועל איסוף נתונים מדויק ולא חפוז.

נכות רפואית וכושר עבודה

יש כמה וכמה תנאים שעל הנכה לעמוד בהם בכדי שתאושר לו קצבת נכות של ביטוח לאומי. הקריטריון החשוב והמרכזי ביותר הוא שקיימת בעיה בריאותית מהותית, בלשון החוק מדובר ב"ליקוי". הנכות יכולה להיות תוצאה של ליקוי אחד שיהיה משמעותי מאוד או צירוף של כמה וכמה ליקויים, שמקבלים ציון מספרי משוקלל (על פי משקלות מסוימות).

קריטריון חשוב נוסף הוא שעל בסיס הנכות הגופנית והליקויים שנמצאו והוכרו, קיימת הפחתה ניכרת ביכולתו של הנכה לעבוד ולהתפרנס. הפחתה ביכולת לעבוד נקראת בביטוח לאומי "דרגת אי כושר" כאשר המשמעות היא כמובן כושר העבודה. צירוף של נכות פיזית ביחד עם פגיעה בכושר העבודה מהווים המפתח לקבלת קצבת נכות.

על פי הקריטריונים הנוכחיים של ביטוח לאומי, נכות רפואית לעניין קצבת נכות חייבת להתחיל ברמה של 40% ומעלה. במקרים מסוימים, קצבה תאושר כאשר הנכות הרפואית עומדת על 60% או יותר וזאת, כאשר הבסיס הוא ליקוי אחד ויחיד. דרגת הפגיעה בכושר העבודה חייבת להיות משמעותית, כלומר ברמה של 50% לפחות.

קצבת נכות והכנסה מעבודה

נכים רבים, ובפרט נכים קשים, מופלים לרעה בשוק העבודה והם מתקשים להשתלב בעבודה גם אם הם מסוגלים לעשותה מבחינה בריאותית. עם זאת, לא יהיה נכון לראות את כל הנכים שאנשים שאינם מסוגלים (או אינם רוצים) לעבוד. יש כאלה שבהחלט עובדים, מי באופן מלא ומי באופן חלקי.

ביטוח לאומי והמחוקק בהחלט מעוניינים לעודד את שילובם של הנכים במקומות עבודה שונים והדבר בא לידי ביטוי גם בזכאות לקצבאות הנכות.

נכה יהיה זכאי לקצבת נכות, גם אם הוא בעל הכנסה ממשלח יד. יש, כמובן, תקרה שמעליה עשויה קצבת הנכות לעבור הפחתה, אולם עבור מרבית אוכלוסיית הנכים בישראל, בפרט נכים קשים, מדובר בעניין תיאורטי בלבד. מבחינת ביטוח לאומי, נכה שעומד בקריטריונים של נכות רפואית ושל נכות תפקודית (דרגת אי כושר), יקבל קצבת הנכות באופן מלא גם אם הכנסתו החודשית מגיעה לכארבעת אלפים שקלים בחודש. במקרים מסוימים תותר גם הכנסה גבוהה יותר, כתלות בסוג הליקוי הגופני וחומרתו.

גובה קצבת הנכות

קצבת הנכות משולמת לנכים באופן חודשי, בדומה למשכורת. גובהה של הקצבה מבוסס על כמה וכמה קריטריונים שונים:

  • גובה הנכות התפקודית (רמת הפגיעה ביכולת לעבוד) – יש הבדל בין גובה הקצבה הבסיסית שיקבל נכה שישים אחוז לעומת הקצבה שיקבל נכה של מאה אחוזים.
  • גובה הנכות הרפואית – בהנחה ומדובר על נכה בעל דרגת נכות תפקודית גבוהה (שבעים וחמישה אחוזים ומעלה), יהיה זכאי הנכה לקצבה מוגדלת. ההגדלה בסכום הקצבה הינה בהתאם לגובה הנכות הרפואית.
  • קרובים מדרגה ראשונה – נכים, אם או אב שהם הורים לילדים קטינים זכאים לתוספת קצבה. גם לנכים נשואים מגיעה תוספת קצבה, בהתאם לגובה הכנסות בן או בת הזוג.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו