קבלת חוות דעת רפואית שנייה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חוות דעת שניה

חוות דעת רפואית בנוסף לחוות דעת שניתנה זה מכבר, משמעה פנייה לרופא נוסף על מנת שיחווה את דעתו המקצועית בדבר מצבו הרפואי של מטופל על סמך ממצאי בדיקות שבוצעו למטופל ומסמכים רפואיים שהוצגו בפניו.

מטרת חוות הדעת השנייה היא לעזור למטופל לקבל החלטה הנוגעת להמשך הטיפול הרפואי (למשל החלטה על ביצוע ניתוח מסוים), או לנסוך במטופל ובבני משפחתו ביטחון בנוגע להחלטה שכבר נתקבלה.

קבלת חוות דעת ממומחה/איש מקצוע הינה חשובה ורלוונטית כמעט לכל תחום בחיינו, והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בענייני חיים ומוות.

בחירה בהליך רפואי זה או אחר יכולה להיות מורכבת, ולכן רצוי לפני ביצוע כל מהלך שהוא לגשת ולקבל את כל המידע הרפואי הרלוונטי ממומחה נוסף. הבחירה ברופא הנכון יכולה למנוע מהמטופל נזקים עצומים בעתיד, ולעתים אף להציל חיים.

מי זכאי לקבל חוות דעת רפואית שנייה?

כיוון שמדובר בהחלטה עצמאית של המטופל, כל אדם זכאי לפנות לרופא מטעמו על מנת לקבל חוות דעת רפואית שנייה.

מתי כדאי לפנות לקבלת חוות דעת רפואית שנייה?

 • טיפול במחלה ארוכת טווח שאינה דורשת הליך חירום.
 • הרגשת חוסר בטחון בנוגע להחלטה רפואית שהתקבלה.
 • אי שביעות רצון מתוצאות המתקבלות מטיפול רפואי שהוחלט עליו.
 • החלטה בדבר ניתוח או טיפול פולשני אחר.
 • החלטה בנוגע לטיפול שעלולות להיות לו השלכות מהותיות על חיי המטופל ותפקודו.

השאלות עליהן יש לענות במסגרת חוות הדעת השנייה

 • האם חוות הדעת הראשונה שניתנה נכונה?
 • האם יש טיפולים אחרים אשר עדיפים על זה שהומלץ במסגרת חוות הדעת הראשונה?
 • האם הטיפול שהומלץ עליו הינו העדכני והחדשני ביותר כיום?
 • מהם היתרונות והחסרונות של הטיפול?
 • מהם הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכים בטיפול?
 • מהו הסיכון בבחירה בהמתנה/בחירה שלא לטפל?

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבל חוות דעת רפואית שנייה?

יובהר, כי על הרופא המטפל לא מוטלת חובה להשיג חוות דעת רפואית שנייה בנוגע למטופל, וכי קופות החולים אינן מחויבות לשאת בעלות חוות הדעת הנוספת. הפנייה לרופא נוסף נעשית ביוזמתו של המטופל.

מאחר שבכדי לקבל ייעוץ אפקטיבי ככל שניתן על המטופל להציג בפני הרופא הנוסף את כלל המידע והמסמכים הרפואיים הנוגעים למצבו, לרבות ממצאי בדיקות וצילומים, זכותו של המטופל לקבל את כל המידע מהרשומות הרפואיות ומחובת המוסד הרפואי והצוות שטיפל בו לספק כל מידע שכזה.

בנוסף, מחויב המוסד הרפואי לסייע למטופל במסירת מידע אודות מומחים נוספים פרט לרופא שטיפל בו ושנתן את חוות הדעת הראשונה, תיאום התייעצות עם מומחה נוסף, מתן אפשרות למומחה הנוסף לבקר מטופל שנמצא באשפוז, מסירת כל רשומה רפואית וכדומה.

קופות החולים בישראל משתתפות בחלק מההוצאות הכרוכות בקבלת חוות דעת רפואית שנייה מרופא מומחה בישראל. במקרים מסוימים, בכפוף לאישור קופת החולים ובמידת הצורך, יש השתתפות של הקופה גם בעלות התייעצות עם מומחה מחו"ל.

השתתפות קופות החולים במימון חוות דעת שנייה

מרבית קופות החולים מעניקות זכאות ל-3 החזרים בשנה על חוות דעת שניה (עד לגובה מסוים), עבור התייעצות עם רופא מומחה שנבחר מבין רשימת רופאים שאושרו על ידי קופת החולים.

 • כללית מושלם – השתתפות ב-80% מעלות חוות הדעת ועד לגובה של 575 ₪.
 • מכבי – השתתפות ב-80% מעלות חוות הדעת ועד לגובה של 639 ₪.
 • מאוחדת – השתתפות ב-85% מעלות חוות הדעת ועד לגובה של 553 ₪.
 • לאומית זהב – השתתפות ב-80% מעלות חוות הדעת ועד לגובה של 630 ₪.

 

ראו גם:

חוות דעת רפואית ALS

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו