חוות דעת רפואית משפטית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

רשלנות רפואית

בהתאם לסדרי הדין במשפט הישראלי, בכל תביעה שעניינה נזקי גוף (למעט בתביעות העוסקות בתאונות דרכים) יש לצרף בפני הערכאה הדנה בתיק חוות דעת רפואית משפטית שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי לתביעה ולנזק הגופני או הנפשי שנגרם לתובע.

על חוות הדעת להיות מקיפה ככל הניתן, ובמסגרתה על המומחה לפרט את הנסיבות שהובילו לנזק הרפואי, ממצאי האבחון הרפואי והערכת אחוזי הנכות הרפואית (הזמנית והקבועה) שתישאר לתובע.

באילו סוגי תביעות יש להגיש חוות דעת רפואית?

חוות דעת רפואית משפטית תוגש בתביעות הבאות:

  • תביעות נכות המוגשות למוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות נכות המוגשות למס הכנסה.
  • תביעות שעניינן תאונות עבודה ומחלות עקב עבודה.
  • תביעות פעולות איבה.
  • אובדן כושר ניידות.
  • תביעות לקצין התגמולים של משרד הביטחון – פגיעות שנגרמו עקב תנאי שירות או פציעות וחבלות במהלך שירות ביטחון.
  • תביעות כנגד חברות ביטוח – תאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה, מחלה וכדומה.
  • תביעות רשלנות רפואית.

מדוע יש לצרף חוות דעת רפואית?

תובע המעוניין לטעון לנכות רפואית שנגרמה לו, חייב לבסס טענה זו על חוות דעת מטעם מומחה בתחום הפגיעה. אם לא יעשה כן לא יתיר לו בית המשפט לטעון לנכות רפואית, וסכום הפיצוי לו יהיה זכאי יהיה נמוך משמעותית מסכום הפיצוי שהיה נפסק לו במידה והיו נקבעים אחוזי נכות צמיתה.

פטור מהגשת חוות דעת יינתן רק אם התובע הראה שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ושלתביעה סיכוי סביר לכאורה להתקבל, וכן קיימת ראשית ראייה לביסוס הנזק הרפואי.

עלותה של חוות דעת רפואית

מכיוון שחוות דעת רפואיות הן ארוכות ומפורטות יותר, ונסמכות על ספרות מקצועית עדכנית בתחומים רפואיים הולכים ומתפתחים, עלותן יכולה להגיע לאלפי שקלים (להבדיל מהערכה או אישור רפואי, שעלותם עומדת על מאות שקלים בלבד).

יובהר, כי שכר המומחה אינו כולל את כתיבת חוות הדעת בלבד, אלא גם כתיבת חוות דעת משלימה לאחר קבלת חוות דעת נגדית מטעם הנתבע, וכן התייצבות לעדות בבית המשפט בתמיכה לחוות הדעת.

הנושאים בעלות חוות הדעת הרפואית

כיוון שחוות הדעת מצורפת לכתב התביעה, התובע הוא זה שנושא במימונה. עם זאת, במידה שהתובע יזכה בתביעה, יכול בית המשפט לפסוק לו החזר כספי מהנתבע של עלות חוות הדעת ושכר המומחה שמסר אותה.

מדוע אין לצרף חוות דעת רפואית בתביעות תאונות דרכים?

כאשר מדובר בתביעה שעניינה תאונת דרכים, ימונה המומחה על ידי בית המשפט בהתאם לשיקולו ולבקשת התובע.

הסיבה לכך היא הרצון להקל על הנפגע מבחינה כלכלית, וכן לאור ריבוי מקרי תאונות הדרכים בארץ – דבר אשר הצריך הסדרי חקיקה מיוחדים לתאונות דרכים.

החוק קובע כי בתביעת נזק גופני שעניינה תאונת דרכים כנגד חברת ביטוח, שכר המומחה שמונה על ידי בית המשפט ישולם במלואו על ידי חברת הביטוח ולא על ידי התובע.

כיצד אדע לאיזה מומחה לפנות לצורך קבלת חוות דעת?

קיימת חשיבות רבה לבחירה במומחה המתאים לכתיבת חוות הדעת ולמתן העדות הרפואית בבית המשפט. לפיכך, בכל מקרה של פגיעה גופנית או נפשית שבגינה מבקש אדם להגיש תביעה נזיקית לפיצויים, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום תביעות נזקי גוף.

עורך דין שכזה עובד מול מומחים רבים בתחומים רפואיים שונים, ויודע להכווין את הלקוח למומחה המתאים ולהכינו לבדיקות מומחה וועדות רפואיות.

חוות הדעת שתתקבל, ואחוזי הנכות שייקבעו בהתאם לה, יהוו את הבסיס לתביעה שתוגש ולסך הפיצוי הכספי שיידרש.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו