חוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

רשלנות רפואית

סדר הדין בישראל קובע, כי לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף (למעט בתביעות העוסקות בתאונות דרכים) יש לצרף חוות דעת רפואית משפטית של מומחה על מנת להוכיח טענה שברפואה מטעם התובע.

לפיכך, תובע המעוניין לטעון לנכות רפואית שנגרמה לו, חייב לבסס טענה זו על חוות דעת מטעם מומחה בתחום הפגיעה.

פטור מהגשת חוות דעת יינתן רק בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובהתקיים "טעמים מיוחדים" המצדיקים מינוי מומחה מטעם בית המשפט על חשבון הנתבע (למשל, מצב כלכלי חמור של התובע שאינו מאפשר לו לממן מומחה מטעמו).

 מהי רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה שעניינה נזק רפואי שנגרם לתובע בשל טיפול רפואי לקוי שניתן לו, ושבגינו דורש התובע פיצוי כספי.

הרשלנות הרפואית יכולה להתבטא לא רק באופן הטיפול, אלא גם באי אבחון של מחלה, איחור באבחון מחלה, טעות באבחון, חוסר מעקב ראוי, חוסר השגחה או טיפול בתסמינים, אי עריכת בדיקת רקע מקיפה דיה בנוגע להיסטוריה המשפחתית והתורשתית של החולה כשזו נדרשת, התעלמות מתלונות המטופל, הימנעות מהפניה לבדיקות או מומחים כאלה ואחרים, מתן טיפול תרופתי שגוי או במינון לא נכון, פענוח מוטעה של ממצאי בדיקות, אי קבלת חוות דעת נוספת ועוד.

כנגד מי ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית?

את התביעה ניתן להגיש כנגד כל מי שטיפל בנתבע (רופא, אחות, רוקח וכדומה), וכן כנגד המוסד אשר מעסיק את המטפל (בית חולים או קופת חולים). כמעביד של המטפל, קיימת למוסד הרפואי אחריות שילוחית בנזיקין למעשיו ומחדליו של העובד.

חוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

בתביעות שעניינן רשלנות רפואית, מדובר בחוות דעת מטעם מומחה רפואי בתחום הרשלנות הנטענת שבה נקבע כי אכן הייתה רשלנות רפואית בטיפול שהוענק לתובע, ומהו היקף הנזק שנגרם לו.

הנזק מוערך לפי אחוזי נכות (זמנית וצמיתה) אשר קבועים בתקנות הביטוח הלאומי, ועל בסיסם מחושב גובה הפיצוי אשר נתבע.

בנוסף, על חוות הדעת בתביעת רשלנות רפואית להראות כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות בטיפול הרפואי לנזק שנגרם לתובע.

על תפקידו של מומחה רפואי

בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע כי "מומחה" הינו רופא, מומחה רפואי, או מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר באמנות או במקצוע.

"מומחה רפואי" מוגדר בתקנות כרופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973.

עלות חוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

עלותה של חוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית יכולה להגיע לאלפי שקלים (אף למעלה מ-10,000 ₪), כיוון שלרוב חוות דעת רפואיות תהיינה ארוכות ומפורטות יותר מחוות דעת של מומחים אחרים, קל וחומר כאשר מדובר בחוות דעת העוסקת ברשלנות רפואית, בה יש לפרט בנוסף על הנזק, כיצד נגרם, ומהו הקשר הסיבתי בינו לבין הטיפול שניתן לתובע. בנוסף, יש לזכור כי אין הרבה רופאים מומחים אשר יסכימו בקלות להעיד על רשלנות שביצעו חבריהם למקצוע.

הנושאים בעלות חוות הדעת הרפואית

התובע הינו זה שנושא במימון חוות הדעת, אך במידה שיזכה בתביעה, יכול בית המשפט לפסוק לו החזר כספי נוסף על סכום הפיצוי אשר מגיע לו.

חשוב לציין, כי שכר המומחה אינו כולל את כתיבת חוות הדעת בלבד, אלא גם כתיבת חוות דעת משלימה אם נתקבלה חוות דעת נגדית של מומחה מטעם הנתבע, וכן מתן עדות בפני בית המשפט בתמיכה לחוות הדעת.

אולי יעניין אותך גם:

חוות דעת רפואית לבדיקות הדמייה

 

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו