חוות דעת רפואית למשרד הביטחון

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חוות דעת

תקנות סדר הדין האזרחי, מחייבות לצרף חוות דעת רפואית משפטית מטעם מומחה רפואי לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף (למעט בתביעות שלפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים). חוות הדעת הרפואית נכתבת על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי לסוג הפגיעה ונזק הגופני או הנפשי שנגרם לתובע.

מקרים יש להגיש חוות דעת רפואית משפטית

תביעות פיצויים בשל נזקי גוף מתחלקות למספר סוגים:

 • תביעות רשלנות רפואית – תביעות בגין נזק שנגרם לתובע עקב טיפול או אבחון רפואי שגוי, או אי מתן טיפול רפואי.
 • תביעות כנגד חברות ביטוח – תאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה, מחלה וכדומה.
 • תביעות לקצין התגמולים של משרד הביטחון – פגיעות שנגרמו עקב תנאי שירות או פציעות וחבלות במהלך שירות ביטחון.
 • תביעות נכות המוגשות למוסד לביטוח לאומי או למס הכנסה.
 • תביעות שעניינן תאונות עבודה ומחלות עקב עבודה.
 • תביעות פעולות איבה.
 • אובדן כושר ניידות.

מיהו "מומחה רפואי"?

בתקנות סדר הדין האזרחי מוגדר מומחה רפואי "רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973."

מדוע קיימת חובה לצרף חוות דעת רפואית לתביעת נזקי גוף?

מטרת חוות הדעת הרפואית היא להוות בסיס לטענת התובע כי נגרמה לו נכות כלשהי אשר בגינה הוא זכאי לפיצוי כספי (ולסעדים אחרים). על חוות הדעת להיות מקיפה ככל הניתן ולהתייחס למספר נקודות מהותיות, ביניהן:

 • הנסיבות שהובילו לנזק הרפואי.
 • ממצאי הבדיקות והאבחון הרפואי.
 • הערכת אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לתובע בין אם הזמנית או הקבועה. דרגות הנכות קבועות בתקנות הביטוח הלאומי, ועל בסיסן מחושב גובה הפיצוי לתובע.

חוות דעת רפואית בתביעות נגד משרד הביטחון

תנאי השירות של אנשי כוחות הביטחון מתאפיינים לעתים בתנאים קשים וקיצוניים אשר עלולים לגרום לנזק רפואי ארוך טווח.

בין היתר, חשופים אנשי כוחות הביטחון לשעות עבודה ממושכות, מחסור בשינה, חשיפה לחומרים מסוכנים, חשיפה למראות קשים, ביצוע משימות מסוכנות וכן הלאה. תנאים אלה עלולים להוביל הן לפגיעות פיזיות והן לפגיעות נפשיות.

אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו במהלך או כתוצאה משירותם, רשאים לפנות לקצין התגמולים של משרד הביטחון בתביעה בתוך 3 שנים מיום שחרורם.

על התובע לצרף לתביעה מסמכים המעידים על מצבו הרפואי ועל הנסיבות שגרמו לו (כגון: דו"ח פציעה, מסמכי אשפוז בבית חולים, תצהיר בשבועה חתום על ידי עורך דין ועוד).

במסגרת חוות הדעת הרפואית מטעם התובע, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק הרפואי שנגרם לו לבין תנאי שירותו או אירוע מסוים שקרה לו במסגרת השירות. לחוות הדעת הרפואית חשיבות מכרעת, שכן אם לא יוכח קשר סיבתי כאמור עלולה התביעה כולה להידחות והתובע לא יהא זכאי לכל פיצוי ממשרד הביטחון.

בכל מקרה של הגשת תביעה למשרד הביטחון מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום, על מנת לגבש אסטרטגיה משפטית נכונה ולקבל חוות דעת מקיפה ומספיקה לצורך התביעה.

תיקון חוות דעת רפואית

קיימת אפשרות לקבל חוות דעת שנייה, באם חוות הדעת הראשונה אינה מסייעת בהוכחת הקשר הסיבתי. השאלות שעליהן תהנה חוות הדעת השנייה הינן, בין היתר:

 • האם חוות הדעת הראשונה שניתנה נכונה?
 • האם אחוז הנכות עליו הומלץ למטופל הינו נכון?
 • מהן הנסיבות שהובילו לנכות?
 • מהו הקשר הסיבתי בין האירוע שאירע במהלך השירות לבין הנכות שנגרמה?

ראו גם:

חוות דעת רפואית עקב פגיעה במהלך השירות הצבאי

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו