חוות דעת רפואית בשל תאונה בעבודה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

תאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שנגרמה באחד מהאופנים הבאים:

  • תוך כדי ועקב העבודה, במקום העבודה.
  • בדרכו של העובד מביתו לעבודה או בחזרה לביתו.
  • תאונת דרכים בה היה מעורב העובד בדרכו מביתו לעבודה או בחזרה ממנה, או במהלך עבודתו כאשר נשלח על ידי המעביד לביצוע עבודה כלשהי במסגרת עיסוקו או אחריותו.

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע יכולה להיגרם כתוצאה מעבודה במקצוע מסוים או בתנאי עבודה מסוימים. לרוב, יהיה מדובר בפגיעה עקב חשיפה לאורך זמן לחומרים מסוכנים במקום העבודה, שכתוצאה ממנה נגרמו לעובד נזקים בריאותיים כגון מחלות נשימה, בעיות ראיה או שמיעה וכדומה. בניגוד לתאונת עבודה – מחלת מקצוע לא נגרמת כתוצאה מאירוע חד פעמי אלא כתוצאה מעבודה מתמשכת בתנאים מסוימים לאורך זמן.

חוות דעת רפואית משפטית

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יש לצרף לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף (לרבות בתביעות שעניינן תאונות עבודה או מחלת מקצוע) חוות דעת רפואית משפטית מטעם מומחה רפואי בתחום הרלוונטי לתביעה ולנזק הגופני או הנפשי שנגרם.

מומחה רפואי ותפקידו

בתקנות סדר הדין האזרחי מוגדר "מומחה רפואי" כ- "רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973." בתחום סמכותו של מומחה רפואי זה הוא לקבוע את אופיו של חוות הדעת שתינתן ותוצג בעת התביעה.

חובה לצרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה

כאמור, כל תובע אשר מגיש תביעה בגין תאונת עבודה או פגיעה בעבודה שכתוצאה ממנה נגרם לו נזק רפואי, חייב לבסס את טענתו על חוות דעת מומחה רפואי בתחום הפגיעה.

על חוות הדעת להיות מקיפה ולהתייחס למספר עניינים מהותיים, ביניהם הנסיבות שהובילו לפגיעה, ממצאי האבחון הרפואי והערכת אחוזי הנכות הרפואית (הזמנית והקבועה) שנותרו לתובע עקב הפגיעה (אשר קבועים בתקנות הביטוח הלאומי), ושעל בסיסם מחושב גובה הפיצוי שיפסק לתובע.

עלות חוות דעת רפואית

להבדיל מעלותם של הערכה רפואית או אישור רפואי, אשר עומדת על מאות שקלים, עלותה של חוות דעת רפואית משפטית יכולה להסתכם באלפי שקלים. זאת, כיוון שחוות דעת רפואיות הינן ארוכות ומפורטות יותר, ולרוב עליהן להיסמך על ספרות מקצועית עדכנית בתחומים רפואיים הולכים ומתפתחים.

יתר על כן, שכרו של המומחה הרפואי שכתב את חוות הדעת כולל לא רק את כתיבתה, אלא גם כתיבת חוות דעת משלימה במידת הצורך (למשל, לאחר קבלת חוות דעת נגדית), וכן מתן עדות בתמיכה לחוות הדעת.

כיצד לבחור את המומחה המתאים?

לבחירה במומחה רפואי מתאים לצורך כתיבת חוות הדעת ולמתן עדות רפואית קיימת חשיבות רבה.

לכן, מומלץ לנפגע מתאונת עבודה לפנות לעורך דין מנוסה המתמחה בתאונות עבודה ובתביעות נכות לביטוח הלאומי, אשר עובד בדרך כלל מול מומחים רבים בתחומים רפואיים שונים ולכן יודע להכווין את הלקוח למומחה המתאים ולהכינו לקראת בדיקות רפואיות והתייצבות בפני וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

כיצד להיערך להגשת תביעה בגין פגיעה בעבודה?

כאמור, חוות הדעת ואחוזי הנכות שייקבעו בהתאם לה הם אלה שיהוו את הבסיס לתביעה. לכן, חשוב כי הנפגע ירכז טרם פגישתו עם עורך הדין והמומחה הרפואי את כל המסמכים הנוגעים לתאונה (כגון פרוטוקולי בדיקות רפואיות, קבלות בגין הוצאות על טיפולים ותרופות, דוחות תאונה של משטרת ישראל ומד"א, קבלות עבור תשלומים שונים כמו נסיעות, פינוי באמבולנס וביקורי רופא ועוד).

מסמכים אלה יסייעו לשפוך אור על הנסיבות שהובילו לפגיעה ועל היקף הנזק שנגרם לתובע, לפי קביעת המומחה במסגרת חוות דעתו הרפואית.

ראו גם:

חוות דעת רפואית מול קרנות הפנסיה

חוות דעת רפואית וליוו לאחר תאונת דרכים

שיקולים בעלות חוות דעת רפואית – כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו