חוות דעת רפואית לסובלים ממחלות מקצוע

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מחלת מקצוע היא מחלה אשר נגרמה לעובד כתוצאה מתנאי עבודתו. פגיעה בגין מחלת מקצוע מזכה את העובד בפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בתנאי כי מדובר במחלה אשר הוכרה כמחלת מקצוע וכי הנזק שנגרם לעובד אכן נבע מתנאי העבודה.

לשם עמידה בנטל ההוכחה הזה, זקוק העובד לחוות דעת רפואית של מומחה, אשר יסביר את טיב פגיעתו של העובד, את הגורמים לה ואת היקף הנזק שנגרם כתוצאה מהפגיעה.

מהי מחלת מקצוע?

אנשים רבים נפגעים במסגרת עבודתם בשל מחלת מקצוע – מצב רפואי הנגרם עקב תנאי העבודה. מחלת מקצוע יכולה לגרום לפגיעה זמנית חולפת אך למרבה הצער גם לנכות צמיתה.

מחלת מקצוע יכולה להתפתח בדרכים שונות, אם באופן פתאומי, או אם לאורך שנים, מה שמכונה מיקרו-טראומה. זהו מצבו שבו נגרמות לעובד פגיעות זעירות לאורך תקופת העבודה.

כל פגיעה כשלעצמה איננה בעייתית בהכרח, אולם כאשר מדובר בפגיעות חוזרות ונשנות לאורך שנים, אלו יכולות להתגבש לפגיעה חמורה, אשר תפגע משמעותית ביכולת התפקוד של העובד. כפי שיפורט לעיל, אדם אשר נפגע ממחלת מקצוע, יוכל לקבל פיצוי כספי מן המוסד לביטוח לאומי, בכפוף להוכחת הפגיעה על מרכיביה.

פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי

הנפגע ממחלת מקצוע, זכאי לקבל שני תשלומים מן המוסד לביטוח לאומי: דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה. דמי פגיעה הוא תשלום הניתן בגין אובדן הכנסה, לפרק זמן של עד שלושה חודשים. כלומר, מדובר על פגיעה זמנית. היה ולאחר תקופה זו העובד לא החלים ונותרה לו פגיעה משמעותית, יוכל להגיש לביטוח לאומי תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה. גמלה זו תשולם לנפגע כמענק חד פעמי או כקצבה חודשית, בהתאם לשיעור הנכות הצמיתה שתיקבע לו על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

לעניין זה חשוב לציין כי ישנה רשימה סגורה של מחלות מקצוע, המוכרות על ידי ביטוח לאומי ועל כן רק אם מחלתו של הנפגע מופיעה ברשימה זו, יוכל לקבל פיצוי בגין מחלת מקצוע. זאת בכפוף לכך כי הנפגע הוכיח את הקשר שבין התפתחות מחלתו לתנאי העבודה (קשר סיבתי). לשם כך, על הנפגע להגיש עם תביעתו את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת רפואית.

חוות הדעת הרפואית

תפקידה של חוות הדעת הרפואית במחלת מקצוע הוא חשוב ביותר – להסביר את טיב מחלתו של הנפגע, להראות את הקשר שבין העבודה להתפתחות המחלה וכן לעמוד על היקפה של הנכות אשר נותרה לנפגע כתוצאה מן המחלה. המומחה הרפואי מבסס את חוות הדעת על התיעוד הרפואי שהובא לו על ידי הנפגע וכן על בסיס בדיקה גופנית שערך לנפגע.

ניתן לומר כי הוכחת הקשר הסיבתי היא לב ליבה של חוות הדעת ועל המומחה הרפואי להסביר בפרוטרוט מדוע הוא משייך את המחלה לתנאי העבודה. במסגרת זו, עליו לשלול גורמים אחרים כגון גיל, בעיות רפואיות שונות ותחלואה טבעית, כאלו אשר יכלו לגרום למחלתו של הנפגע.

אל איזה מומחה רפואי כדאי לפנות?

לחוות הדעת הרפואית יש תפקיד מרכזי מאוד במימוש הזכויות של הנפגע ממחלת מקצוע ולמעשה היא יכולה להביא לקבלתה או לדחייתה של התביעה. לפיכך, חשוב מאוד לפנות למומחה מוכר וותיק, בעל שם בתחומו, אשר כתב בעבר חוות דעת רפואיות אשר הוגשו לביטוח לאומי וכי אלו התקבלו כמהימנות על ידו.

ככל שחוות הדעת תהיה מפורטת יותר ומגובה בממצאים, כך לא ניתן יהיה לשלול מן הנפגע הכרה במחלתו כמחלת מקצוע ולקבוע אחוזי נכות מעבודה, המשקפים את חומרת מצבו. אחוזי הנכות נזכיר, יקבעו האם יקבל הנפגע פיצוי כספי חד פעמי או גמלה חודשית.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו