חוות דעת רפואית לבית משפט

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חוות דעת

חוות דעתמדי שנה, מוגשות במדינת ישראל תביעות משפטיות רבות, אשר עילתן היא נזקי גוף. זאת לרבות תביעת רשלנות רפואית, תאונת דרכים הכרוכה בפציעה חמורה, רעור על החלטתו של המוסד לביטוח לאומי ביחס לקביעת אחוזי נכות לאדם מסוים, ועוד. בכל אותם המקרים, העילה להגשת התביעה היא מצבו הרפואי של התובע, ובדגש על הפגיעה או הנכות עמה הוא נדרש להתמודד.

מאחר ומטבע הדברים, רובם המוחלט של השופטים בבתי המשפט אינם בקיאים בתחום הרפואי, הרי שבית המשפט נדרש להסתמך על חוות דעת מומחה בסוגיה העומדת לדיון, ובמקרה זה מדובר בחוות דעת רפואית.

תפקידה של חוות בדעת הרפואית הוא לסייע לשופטי בית המשפט לפסוק בחוכמה ובצדק, ומשכך יש לה תפקיד מכריעה בתיקים רבים הדנים בנזקי גוף, וכך גם הבהירו בתי המשפט בהזדמנויות רבות.

יתרה מזאת, מדי שנה דוחים בתי המשפט בישראל תביעות רבות, המוגשות ללא חוות דעת רפואית, וזאת בטענה כי התובע לא הוכיח את הנזק הרפואי שנגרם לו, ומשכך אי צירופה של חוות הדעת הרפואית מהווה עילה לדחיית התביעה על הסף.

מי רשאי לנסח חוות דעת רפואית?

במסגרת חוות דעת המוגשות לבתי המשפט בתחומים שונים, כגון תחום המקרקעין או שמאות הרכב, בתי המשפט שמים דגש על כך שמנסחה של חוות הדעת נדרש להיות מומחה בתחומו, ובעל ניסיון מקצועי רלוונטי לדיון המשפטי, כאשר במרבית המקרים אין חובה כי מנסח חוות הדעת יהיה בעל הכשרה מקצועית פורמאלית, או תעודה מקצוע רשמית (אף שזו יכולה במקרים רבים לחזק את משקל דבריו).

לעומת זאת, במסגרת חוות דעת רפואית המוגשת לבית המשפט, החוק מבהיר במפורש, ובמסגרת פקודת הרופאים [נוסח חדש], כי מנסחה של חוות דעת רפואית לבית המשפט נדרש להיות רופא מוסמך ובעל תעודות, אשר ניסיונו המקצועי מקנה לו את התואר "רופא מומחה". רק רופאים אלו רשאים לנסח חוות דעת רפואית לבית המשפט, וזאת בהתאם לנוסח של תקנות הרופאים, המסדירות בין היתר את ההתנהלות המקצועית בתחום ניסוח חוות הדעת הרפואיות.

כמובן שמטבע הדברים, לא כל רופא מומחה בתחום מסוים רשאי להגיש חוות דעת רפואית בכל תחום רפואי שהוא. הרופא המומחה רשאי לנסח חוות דעת רפואית אך ורק בתחום בו הוסמך לעשות כן, כאשר הגשת חוות דעת רפואית בתחום בו אינו מתמחה צפויה להיפסל על ידי בית המשפט, ואף להוות עילה לשלילת זכותו של הרופא להגשת חוות דעת רפואיות בהמשך.

על מה חשוב להקפיד במסגרת חוות דעת רפואית?

מטבע הדברים, בתי המשפט בישראל מכירים בחשיבותה של חוות הדעת הרפואית, אשר מגשרת בין התחום הרפואי והתחום המשפטי, ומקפידים לדרוש את המצאתה בכל מקרה בו נראה כי צפוי להיות לה שימוש. יתרה מזאת, משעה שחוות הדעת הרפואית הוגשה בהתאם לנהלים וזכתה לאמונו של בית המשפט, למסקנותיה יש חשיבות עליונה בכל הנוגע לתוצאותיו של ההליך המשפטי, לטובתו או לרעתו של התובע.

מסיבה זו, ובעוד שחובתו של הרופא המומחה היא להקפיד על ניסוח חוות הדעת באופן מקצועי ומחושב, חובתו של התובע היא לבחור באופן שקול וחכם מיהו הרופא המומחה אשר יופקד על ניסוחה מלכתחילה.

חשוב לזכור, כי מטבע הדברים לכל רופא יש את תחומי התמחותו הספציפיים, ורק בחירה ברופא מומחה ובעל ניסיון מעשי בתחום המבוקש יבטיח כי חוות הדעת הרפואית תנוסח בצורה מקיפה ומקצועית, אשר תשקף את מצבו הרפואי של התובע בפירוט מרבי, ותחזק את טענותיו בפני בית המשפט.

ראו גם:

חוות דעת רפואית וביטוח לאומי

מעוניינים בחוות דעת רפואית על טיפול רפואי בחו"ל? זה מה שצריך לדעת

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו