אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה לביטוח לאומי – מהן המשמעויות והאם זה יקטין את אחוז הקבלה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מדי שנה, ישראלים רבים, אשר איתרע מזלם ומתמודדים מול מצב רפואי או נפשי קשה, מבקשים לממש את זכותם, המעוגנת בחוק, לקבלת סיוע כספי מטעם מדינת ישראל. סיוע זה, המוכר בשם "קצבת נכות כללית", מוענק לתושבי המדינה בגילאי העבודה (מגיל 18 ועד מועד היציאה לפנסיה), וזאת בתנאי שעקב מצבם הרפואי או הנפשי, יכולתם להשתכר מעבודה נפגעה במידה ניכרת.

בהתאם לחוק, וכתנאי לקבלת הקצבה, על המבקש לפנות בראש ובראשונה למוסד לביטוח לאומי, וזאת בתביעה לקבלת קצבת נכות. בהמשך, המבקש יזומן להתייצב בפני ועדה רפואית מיוחדת, אשר מתפקידה לבחון את מצבו הרפואי, ובמידת הנדרש להגדיר לו אחוזי נכות, המשקפים את הפגיעה במצבו הבריאותי. במידה ואחוזי נכות אלו עומדים על 60% ומעלה, תעוגן זכותו לקבלת הקצבה, אשר שיעורה ייקבע בהתאם למידת הפגיעה בכושר עבודתו.

צירוף חוות דעת רפואית לתביעה לקבלת קצבת נכות – מה היתרונות?

מבין התביעות הרבות לקבלת קצבת נכות, אשר מוגשות מדי שנה למוסד לביטוח לאומי, שיעור משמעותי מתוכן נדחה, וזאת בעילה לפיה מצבו הבריאותי של המבקש לא מצדיק את קבלת הקצבה. בעוד שאין ספק כי חלק מדחיות אלו אכן מבוססות, הרי שבמקרים אחרים, עלולות ליפול טעויות בבדיקת המבקש ובאבחון מצבו הרפואי, אשר בגינן בקשתו לקבלת הקצבה נדחית, שלא בצדק.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי בניגוד למוניטין שיצא ברבות השנים למוסד לביטוח לאומי, כגוף "חסר רגישות", הרי שמצב העניינים בפועל לא פשוט כל כך, כאשר גם הרופאים מטעם המוסד לביטוח לאומי, שהינם אנשים בשר ודם, עלולים לטעות, ולאבחן את מצבו הרפואי של המבקש בצורה שגויה, ללא כוונת זדון. זאת הסיבה שבמקרים רבים, צירופה של חוות דעת רפואית פרטית מטעם המבקש לטופס התביעה, עשויה למנוע טעויות בשוגג מטעם הוועדה הרפואית, ולהבטיח כי מצבו הרפואי של התושב יאובחן בצורה מדויקת.

הדבר מקבל משנה תוקף במקרים בהם המבקש סובל מליקוי רפואי שאינו גלוי לעין, כדוגמת מגבלות נפשיות שונות, אשר לא תמיד קל לאבחן במבט ראשון. במקרים כאלו, לחוות דעת רפואית מנומקת, המתארת את הליקוי הרפואי ממנו סובל המבקש בצורה בהירה, וחתומה על ידי רופא מומחה המוכר בתחומו, עשויה להיות חשיבות מכרעת בכל הנוגע לקבלתה או דחייתה של התביעה, ולאישורה של קצבת הנכות, לה זכאי המבקש מתוקף חוק.

האם אי צירוף מונע אישור קצבת נכות?

חשוב ראשית לזכור ולהדגיש, כי מימוש זכויות רפואיות המוענקות מטעם המוסד לביטוח לאומי, הינה זכות מוקנית של כל תושב ישראלי הזכאי לכך על פי הקריטריונים, וזאת ללא הבדל דת, גזע, מין, או מצב כלכלי.

משכך, ומאחר ובמרבית המקרים, הצטיידות בחוות דעת רפואית פרטנית דורשת מהמבקש להוציא ממון רב, אשר במרבית המקרים לא מוחזר לו, הרי שלהלכה, אין חובה לצרף חוות דעת רפואית לתביעה לקבלת קצבת נכות, וזוהי חובתה של הוועדה הרפואית לאבחן נכוחה את מצבו הרפואי של התושב, מבלי שיצטרך להוציא על כך תשלום מכיסו.

עם זאת, וכפי שהוסבר, גם אם הדבר אינו מחויב, הרי שבלא מעט מקרים, צירוף חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה בתחומו, לא רק שעשויה לחזק את זכותו של הפונה לקבלת קצבת הנכות, אלא אף להקל ולפשט את ההליך עצמו, ולקצר את אורכו של התהליך, וזאת כמובן כתלות בנסיבות העניין, ובמצבו הרפואי הפרטני של המבקש.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו